Site Loader

ARTIKEL: FROZEN SHOULDER

Een frozen shoulder, wat is dat nou eigenlijk?

Veel mensen hebben er wel eens van gehoord of kennen iemand uit zijn/haar naaste omgeving die er te maken mee heeft gehad; de frozen shoulder. Maar waar heeft iemand met een frozen shoulder nou eigenlijk last van?

De frozen shoulder, ook wel adhesieve capsulitis is een verstijving van het schouderkapsel. Deze verstijving leidt onder andere tot een verminderde beweeglijkheid en pijn in het schoudergewricht. Vaak is er geen duidelijke oorzaak aan te wijzen voor het ontstaan van een frozen shoulder. Gelukkig is de prognose (kans op herstel) van de frozen shoulder goed waarbij de pijn meestal volledig, en de bewegingsbeperkingen bijna altijd volledig zullen verdwijnen.

Mogelijke oorzaken voor het ontstaan van adhesieve capsulitis zijn:

  • Schoudergewricht ontsteking
  • Langdurige inactiviteit van de arm en schouder, bijvoorbeeld na een breuk, een gescheurde spier of een peesontsteking
  • Auto-imuun ziekte waarbij lichaamseigen weefsel en structuren worden aangevallen
  • Diabetus mellitus
  • Hart- en/of long aandoeningen

Op het moment dat een frozen shoulder geconstateerd wordt, is elke patiënt natuurlijk benieuwd naar de tijdsduur van de klachten. Helaas kan er niet tot de maand nauwkeurig aangegeven worden hoelang de klachten zullen aanhouden.. Gemiddeld gezien zijn de meeste mensen binnen een jaar van hun klachten af, echter zijn er ook gevallen bekend van 5 tot 7 jaar (extreme gevallen, dat dan weer wel).

 

De vier stadia waarin een frozen shoulder opgedeeld kan worden zijn:

“Voor het bevriezen”
Dit stadium typeert de eerste periode waarin de schouderklachten aanwezig zijn en duurt zo’n 1 to 3 maanden. Zowel actieve als passieve bewegingen zijn pijnlijk, waarbij actieve bewegingen leiden tot scherpe pijn. De beweeglijkheid van de schouder is licht beperkt, het meest beperkt is de beweging waarbij u uw arm van het lichaam wegdraait.

“Bevriezen”
Dit stadium geldt in de periode van 3-9 maanden na het ontstaan van de schouderklachten. De pijn wordt erger en de beweeglijkheid van de schouder wordt minder. De verminderde beweeglijkheid wordt veroorzaakt door het alsmaar stijver worden van de schouder.

“Bevroren”
Dit stadium geldt in de periode van 7-14 maanden na het ontstaan van de schouderklachten. Deze periode wordt gekenmerkt door een fors verminderde beweeglijkheid van de schouder. De pijn wordt gedurende deze periode minder en wordt voornamelijk gevoeld wanneer de eindstand van een beweging in de schouder bereikt wordt.

“Ontdooien”
Dit stadium typeert het vierde en laatste stadium van adhesieve capsulitis, in de periode van 12-15 maanden na het ontstaan van de schouderklachten. De beperkte beweeglijkheid is nog steeds aanwezig maar wordt gedurende deze periode steeds beter. De pijn is in deze periode fors afgenomen.

 

Zoals hierboven is besproken wordt het verloop van de frozen shoulder in 3 fasen verdeeld. Echter verloopt niet iedere frozen shoulder deze 3 fases, het kan namelijk goed voorkomen dat een bepaalde fase wordt overgeslagen. De symptomen van adhesieve capsulitis verschillen dus uiteindelijk per patiënt.

 

Wat kunnen wij van Fysiotherapie HIER! voor u betekenen?
In stadia 1 en 2 zal de focus liggen op specifieke manuele- en stretchtechnieken voor het behouden van mobiliteit. Daarnaast zal er een oefenprogramma opgesteld worden gericht op het behouden van mobiliteit.
In stadium 3 zullen de specifieke manuele en stretch technieken wederom terugkomen. Ook zal er tijdens de behandeling in deze fase gerichte krachttraining plaatsvinden voor uw nek, bovenrug, schouder en elleboog.
Tot slot zal stadium 4 volledig in het teken staan van het terugkrijgen van mobiliteit en kracht. Doormiddel van specifieke manuele- en stretchoefeningen, krachttraining en een oefenprogramma voor thuis kunnen wij jou specifiek begeleiden voor een zo goed mogelijk herstel. 

 

Dit artikel is geschreven door:

Koen Holtman, algemeen fysiotherapeut bij Fysiotherapie HIER!

Delen: