Site Loader

KLACHTENREGELING

Fysiotherapie HIER! hanteert een interne klachtenprocedure ten behoeve van haar cliënten.

Cliënten die in behandeling zijn of zijn geweest en die niet tevreden zijn over deze behandeling of over andere zaken die de praktijk aangaan, kunnen een klacht indienen.

Het doel is in geval van een klacht de klacht zoveel als mogelijk, binnen de praktijk samen met de cliënt op te lossen. Lukt dit niet, dan kan de verder officiële procedure gevolgd worden. De klacht kan leiden tot preventieve en eventueel corrigerende maatregelen, zodat dezelfde fouten/klachten voorkomen kunnen worden.

De Procedure

Een klacht kan worden gemeld bij:

  • De (behandelend) fysiotherapeut
  • Eén van de andere fysiotherapeuten
  • Bij de praktijkhouder(s): M. Nagelhout-Voges, J. Nagelhout
    via het emailadres: info@fysiotherapie-hier.nl

De klacht zal zo mogelijk direct bespreekbaar worden gemaakt met de cliënt en er zal worden gezocht naar een oplossing. Wanneer de klacht niet direct opgelost kan worden, dan wordt afgesproken dat de cliënt binnen twee weken een vervolggesprek krijgt waarin het resultaat en de conclusie worden besproken voortgekomen uit de vergadering gevoerd door HIER! en haar medewerkers.

Fysiotherapie HIER! is in het bezit van een intern klachtenformulier.

In geval van een klacht zijn alle fysiotherapeuten van HIER! verplicht dit formulier in te vullen. Deze klacht zal worden besproken tijdens de eerst volgende vergadering. Tijdens deze vergadering zal een plan van aanpak worden gemaakt. Dit plan moet worden uitgevoerd binnen 2 weken. De directie van HIER! evalueert dit plan met de betrokken fysiotherapeut(en) en cliënt(en). De praktijk neemt maatregelen om de klacht in het vervolg te voorkomen.

Een klachtenformulier kunt u hier downloaden, is verkrijgbaar aan de balie van Fysiotherapiepraktijk HIER! in Tuk en Heerenveen, of u kunt een klachtenformulier opvragen via info@fysiotherapie-hier.nl.

Is ondanks alle inspanningen de cliënt niet tevreden gesteld, dan wordt de cliënt doorverwezen naar de Klachtencommissie van het KNGF of bij het Regionaal Tuchtcollege om de klacht formeel in te dienen. Hierbij volgt de klachtenprocedure conform het ‘Reglement voor de klachtencommissie fysiotherapie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)’.

Klachtencommissie van het KNGF

Secretaris Klachtencommissie KNGF, Postbus 248, 3800 AE, Amersfoort, Tel. 033 – 467 29 00 (u wordt doorverbonden)

Klachtencommissie van het KNGF

Als u het vooral belangrijk vindt dat uw klacht wordt erkend, dan kunt u terecht bij de Klachtencommissie. De Klachtencommissie is een onafhankelijke commissie, die is ingesteld door het KNGF, de beroepsorganisatie van fysiotherapeuten in Nederland. De Klachtencommissie beoordeelt klachten tegen fysiotherapeuten die alleen of in een praktijk werken. Ook met klachten over medewerkers van de fysiotherapeut kunt u bij deze commissie terecht. De klachtencommissie kan op uw verzoek een externe bemiddelaar inschakelen die samen met u het probleem tussen u en uw fysiotherapeut probeert op te lossen. Als u geen bemiddeling wilt of de bemiddeling leidt niet tot het gewenste resultaat, dan start de Klachtencommissie een klachtenprocedure. Deze procedure bestaat uit een een schriftelijk onderzoek en mogelijk een hoorzitting met een mondelinge behandeling. De Klachtencommissie komt met een oordeel over de klacht en geeft eventueel aanbevelingen aan de fysiotherapeut hoe deze klacht in de toekomst kan worden voorkomen. de fysiotherapeut moet op de aanbevelingen reageren, maar hoeft ze niet op te volgen. De Klachtencommissie spreekt de fysiotherapeut dus vooral aan op zijn professionaliteit. Ze kan geen schadevergoeding toekennen of straffen opleggen. Verder kan de Klachtencommissie geen uitspraken doen over financiële claims zoals het terugbetalen of niet betalen van nota’s waarover discussie bestaat.

Regionaal Tuchtcollege

Stuur uw brief naar Regionaal Tuchtcollege Groningen (Groningen, Friesland, Drenthe) Oude Ebbingestraat 91, 9712 HG, Groningen, Tel. 050 – 314 06 40

Regionaal Tuchtcollege

Dit is de formele, openbare weg om een klacht in te dienen. Als een klacht gegrond wordt verklaard, kan de fysiotherapeut op z’n minst worden berispt en in het uiterste geval mag hij zichzelf geen fysiotherapeut meer noemen. Een uitspraak laat over het algemeen enige tijd op zich wachten. Deze procedure is vergelijkbaar met de procedure van het Verenigingstuchtrecht van het KNGF. Het verschil is dat de zittingen in principe openbaar zijn en dat de uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege gevolgen kan hebben voor de beroepsuitoefening van de fysiotherapeut, namelijk dat hij zijn titel van fysiotherapeut niet meer mag gebruiken. Voor uitgebreide informatie over de procedure kunt u contact opnemen met de Regionale Tuchtcolleges.

Schriftelijk indienen

Een klacht bij een van de instanties of commissies moet altijd schriftelijk worden ingediend door u als patiënt of, wanneer het om een kind gaat, door de ouders/verzorgers. Iemand kan ook namens u een klacht indienen, als u diegene daartoe gemachtigd heeft. Anonieme klachten kunnen niet in behandeling worden genomen. Omschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk en vermeld uw eigen naam en adres evenals de naam en het privé- of praktijkadres van de fysiotherapeut. Stuur uw brief naar de instantie die uw klacht het beste kan behandelen.

Delen: